Magdalena Zastrzezynska

Korekta literacka
Korekta tekstów
Magdalena Zastrzeżyńska

Doktorantka w Katedrze Literatury Współczesnej.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

***

ul. Flizaka 12, 34-600 Limanowa, tel. 504 235 436,
kontakt: biuro@korekta-literacka.pl